2007/Vol. 17/No. 3-4

Anna Ćwiąkała Małys
Anna Domagała
Anna Domagała
Bogusław Guzik
Bogusław Guzik
Dorota Kuchta, Radosław Ryńca
Izabela Kutschenreiter-Praszkiewicz
Grzegorz Przekota

2007/Vol. 17/No. 2

Anna Ćwiąkała Małys, Wioletta Nowak
Grzegorz Dudek
Bogusław Guzik
Grażyna Hołodnik-Janczura
Dorota Kuchta, Radosław Ryńca
Zbigniew Tarapata
Dariusz Wędzki

2007/Vol. 17/No. 1

Helena Gaspars
Bogusław Guzik
Stanisław Heilpern
Agata Klaus, Radosław Ryńca, Michał Kowalski
Janusz Kroik, Zbigniew Malara
Zofia Sekuła