Issue: 2007/Vol.17/No.1, Pages 63-78

ACTIVITY BASED COSTING: COST ANALYSIS OF DEAN’S OFFICE AT UNIVERSITIES

Agata Klaus, Radosław Ryńca, Michał Kowalski

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: A. Klaus, R. Ryńca, M. Kowalski. Activity Based Costing: cost analysis of dean’s office at universities. Operations Research and Decisions 2007: 17(1), 63-78.

Abstract
W artykule omówiono sposób wykorzystania rachunku kosztów działań w uczelni wyższej. Przedstawiono analizę kosztów dziekanatu za pomocą tej metody przy użyciu modelu kalkulacji kosztów oraz korzyści wynikające z jej zastosowania. Pokazano, że rachunek kosztów działań jest narzędziem, które zapewnia szeroką informację zarządczą, wiarygodne i zrozumiale wyniki oraz dobrze odwzorowuje złożoność procesów realizowanych na uniwersytetach.

Keywords: rachunek kosztów działań, analiza kosztów

Received:     Accepted: