Issue: 2007/Vol.17/No.1, Pages 91-104

AN EMPLOYEE OUTSOURCING PROFITABILITY IN THE MUNICIPAL SERVICE

Zofia Sekuła

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: Z. Sekuła. An employee outsourcing profitability in the municipal service. Operations Research and Decisions 2007: 17(1), 91-104.

Abstract
W artykule przedstawiono badanie dotyczące opłacalności wykonywania pewnych usług dla macierzystego zakładu przez pracowników zakładających własne firmy. Przedmiotem analiz były usługi odbioru odpadów i oczyszczania w spółce świadczącej usługi komunalne. Na użytek prowadzonych symulacji opracowano metodykę, zebrano dane rzeczywiste z firmy komunalnej i przeprowadzono rachunek ekonomiczny. Mimo dość powszechnego przekonania o korzyściach, wykazano nieopłacalność wykonywania usług w drodze samozatrudnienia oraz inne zagrożenia dla firmy zleceniodawcy.

Keywords: samozatrudnienie, elastyczność, metodyka, efektywność, usługi, opłacalność, symulacja, analiza

Received:     Accepted: