Issue: 2007/Vol.17/No.3-4, Pages 57-70

EFFICIENCY ISOQUANTS AS A FUNCTION OF INPUT PRODUCTIVITIES OR INPUT – ABSORPTION OF OUTPUTS

Bogusław Guzik

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: B. Guzik. Efficiency isoquants as a function of input productivities or input – absorption of outputs. Operations Research and Decisions 2007: 17(3-4), 57-70.

Abstract
W artykule zaproponowano inną, niż klasyczna, interpretację izokwanty. Zamiast klasycznego traktowania izokwanty jako funkcji wielkości nakładów (lub wyników) przyjęto, że jest ona funkcją współczynników odpowiednio: wydajności czynników, nakładochłoności efektów. Wskazano niektóre zastosowania tak określonych izokwant (nazwano je izokwantami efektu cząstkowego, ICE), m.in. dotyczące badania efektywności technicznej czy zmian technologicznych.

Keywords: izokwanta ze zmienną wydajnością, izokwanta ze zmienną nakładochłonnością, efektywność technologiczna, technologie

Received:     Accepted: