Issue: 2007/Vol.17/No.2, Pages 35-54

ESTIMATING THE ECONOMIC ENTITIES EFFICIENCY ON THE BASIS OF PARTIAL EFFICIENCY ISOQUANTS

Bogusław Guzik

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: B. Guzik. Estimating the economic entities efficiency on the basis of partial efficiency isoquants. Operations Research and Decisions 2007: 17(2), 35-54.

Abstract
Opisano metodę ustalania efektywności, polegającą na wyznaczeniu dla porównywanych obiektów gospodarczych ich izokwant w przestrzeni wydajności czynników. Następnie określono granicę efektywności, czyli krawędź taką, że wszystkie izokwanty są przez nią zdominowane. Efektywność obiektu jest oceniana na podstawie liczonej wzdłuż przyjętego promienia technologicznego odległości izokwanty od granicy efektywności. Dla ilustracji rozpatrzono przypadek jednego wyniku i dwóch nakładów. Uogólnienia na przypadek jednego wyniku i wielu nakładów lub jednego nakładu i wielu wyników są bezpośrednie.

Keywords: izokwanta, efektywność, izokwanta w przestrzeni wydajności, granica efektywności

Received:     Accepted: