Issue: 2007/Vol.17/No.1, Pages 5-27

RESOURCE ALLOCATION UNDER UNCERTAINTY: CHOICE MODELS AND COMPUTATIONAL PROCEDURES

Helena Gaspars

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: H. Gaspars. Resource allocation under uncertainty: choice models and computational procedures. Operations Research and Decisions 2007: 17(1), 5-27.

Abstract
Sformułowano modele optymalizacyjne, mające zastosowanie w zagadnieniu alokacji zasobu w warunkach niepewności, z którą mamy do czynienia wówczas, gdy zyski wynikające ze skierowania dużej ilości środka do konkretnej działalności są opisane jako zmienne losowe o nieznanym rozkładzie. Modele zostały skonstruowane na podstawie reguł Walda, Hurwicza, Bayesa i Savage’a. Przeanalizowano również możliwość zastosowania różnych procedur obliczeniowych, w tym programowania dynamicznego.

Keywords: zagadnienie alokacji zasobu, programowanie dynamiczne, binarne modele decyzyjne, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, stany natury, strategia czysta, strategia mieszana, dyskretne zagadnienie plecakowe

Received:     Accepted: