Issue: 2007/Vol.17/No.2, Pages 55-69

AUDIT OF SOFTWARE QUALITY BY VALUING METHOD

Grażyna Hołodnik-Janczura

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: G. Hołodnik-Janczura. Audit of software quality by valuing method. Operations Research and Decisions 2007: 17(2), 55-69.

Abstract
Porównano istniejące modele jakości oprogramowania. Na podstawie listy znamion jakości produktów materialnych zauważono potrzebę uzupełnienia tych modeli o brakujące aspekty jakości. Ze względu na zbiorczy charakter jakości, do badania jakości produktu informatycznego zaproponowa- no model wielokryterialny. Opisano proces badania jakości, korzystając z metod stosowanych w inżynierii jakości. Przedstawiono metodę kwantyfikowania stanów kryteriów i metodę stopniowania ważności kryteriów. Zamieszczono przykład, ilustrujący opracowany schemat postępowania. Do istotnych trudności w zastosowaniu metod ilościowych zaliczono dobór właściwych kryteriów i atrybutów jakości oraz możliwość wykonywania pomiarów tych atrybutów.

Keywords: kategoria jakości, kryterium, miara, model, ważność

Received:     Accepted: