Issue: 2007/Vol.17/No.3-4, Pages 93-110

BALANCED SCORECARD AND BALANCED SCORECARD FOR PROCESSES AND ACTIVITIES

Dorota Kuchta, Radosław Ryńca

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: D. Kuchta, R. Ryńca. Balanced scorecard and balanced scorecard for processes and activities. Operations Research and Decisions 2007: 17(3-4), 93-110.

Abstract
Zaproponowano połączenie zrównoważonej karty wyników oraz zrównoważonej karty działania, pozwalające ocenić działalność firmy w sposób zrównoważony, z różnych perspektyw widzenia – zarówno na poziomie spojrzenia „z góry”, jak i „z dołu”. Podejście zilustrowano studium przypadku.

Keywords: zrównoważona karta wyników, zrównoważona karta działania, pomiar efektywności procesów

Received:     Accepted: