Issue: 2007/Vol.17/No.2, Pages 5-14

THE GENERALIZED SENSIBILITY ANALYSIS OF THE PROFIT IN A COMPANY WHICH PRODUCES N-ASSORTMENTS

Anna Ćwiąkała Małys, Wioletta Nowak

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: A. Ć. Małys, W. Nowak. The generalized sensibility analysis of the profit in a company which produces n-assortments. Operations Research and Decisions 2007: 17(2), 5-14.

Abstract
Przedstawiono najważniejsze elementy analizy wrażliwości zysku w przedsiębiorstwie produkującym n-asortymentów, gdy dopuszcza się możliwość jednorazowej zmiany – według stałej stopy wolumenu sprzedaży – jednostkowej ceny i jednostkowego kosztu zmiennego każdego z asortymentów oraz kosztu stałego. Wyprowadzono wzory, umożliwiające obliczenie i analizę uogólnionej dźwigni operacyjnej oraz popytowego, cenowego i kosztowego progu rentowności.

Keywords: dźwignia operacyjna, próg rentowności

Received:     Accepted: