Issue: 2007/Vol.17/No.3-4, Pages 35-56

EVALUATING THE EFFICIENCY OF DECISION MAKING UNITS USING PANEL DATA ENVELOPMENT ANALYSIS – EMPIRICAL EXAMPLE FOR POLISH COMMERCIAL BANKS

Anna Domagała

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: A. Domagała. Evaluating the efficiency of decision making units using panel Data Envelopment Analysis – empirical example for Polish commercial banks. Operations Research and Decisions 2007: 17(3-4), 35-56.

Abstract
W artykule zastosowano metodę Data Envelopment Analysis do badania efektywności względnej polskich banków komercyjnych. Wykorzystano podstawowy model CCR. Analiza została przeprowadzona w ujęciu przestrzenno-czasowym (24 banki w latach 2001–2004). Porównano wyniki analizy DEA przeprowadzonej sekwencyjnie (dla każdego roku osobno) z wynikami analizy integralnej, obejmującej w jednym badaniu wszystkie obiekty we wszystkich latach. Szczególny nacisk położono na badanie stabilności rankingu banków w zależności od zastosowanego podejścia.

Keywords: Data Envelopment Analysis (DEA), efektywność względna, bank komercyjny

Received:     Accepted: