Issue: 2007/Vol.17/No.3-4, Pages 71-92

INCLUDING SUBSTITUTION OF INPUTS IN DEA MODELS

Bogusław Guzik

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: B. Guzik. Including substitution of inputs in DEA models. Operations Research and Decisions 2007: 17(3-4), 71-92.

Abstract
W „klasycznych” wariantach metody DEA (np. CCR czy super-efficiency DEA) nakłady są całkowicie komplementarne i nie ma ich substytucji. Bierze się to z tego, że mnożnik poziomu nakładów jest jednolity dla wszystkich nakładów. W artykule wskazano na możliwość uwzględniania substytucji nakładów poprzez wprowadzenie różnych mnożników dla różnych nakładów, co jest charakterystyczne dla tzw. non-radial (nieradialnej) DEA, opracowanej w swoim czasie przez Dysona i Thanassoulisa (1992). Zaproponowano prosty miernik substytucji, oparty na mnożnikach nakładów.

Keywords: Data Envelopment Analysis, substytucja nakładów, efektywność nie-radialna

Received:     Accepted: