Issue: 2007/Vol.17/No.1, Pages 29-43

INDIRECT TAX REVENUE CURVES-CONSUMER DEMAND MODELS POINT OF VIEW. PARTICULAR CASE: ASYMPTOTIC ZERO DEMAND MODELS

Bogusław Guzik

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: B. Guzik. Indirect tax revenue curves-consumer demand models point of view. Particular case: asymptotic zero demand models. Operations Research and Decisions 2007: 17(1), 29-43.

Abstract
W artykule wyprowadzono krzywe przychodów podatkowych przy trzech typach zależności popytu względem ceny potęgowej, wykładniczej oraz logistycznej. Podano wzory dotyczące optymalnych stawek podatkowych dla wyprowadzonych krzywych. Stwierdzono, że tylko w wyjątkowych przypadkach przebieg krzywej przychodów podatkowych jest zbliżony do znanej krzywej Laffera.

Keywords: krzywa przychodów podatkowych, popyt konsumpcyjny, optymalna stawka podatku, krzywa Laffera

Received:     Accepted: