Issue: 2007/Vol.17/No.2, Pages 71-81

PROCESS APPROACH IN POLISH COMPANIES

Dorota Kuchta, Radosław Ryńca

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: D. Kuchta, R. Ryńca. Process approach in Polish companies. Operations Research and Decisions 2007: 17(2), 71-81.

Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych na temat zainteresowania podejściem procesowym przez polskie przedsiębiorstwa. Opisano trudności, wynikające z zarządzania procesami. Pokazano, jakie wykorzystano metody oraz na jakie napotkano problemy w trakcie identyfikacji procesów i działań zachodzących w przedsiębiorstwie. Omówiono także wyniki badań doty- czące pytania, czy polskie firmy widzą potrzebę wykorzystywania narzędzia pomiaru efektywności procesów.

Keywords: podejście procesowe, zarządzanie procesami, analiza procesów

Received:     Accepted: