Issue: 2007/Vol.17/No.3-4, Pages 5-20

AN ATTEMPT TO CREATE A BUDGET IN A STATE SCHOOL OF HIGHER EDUCATION

Anna Ćwiąkała Małys

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: A. Ć. Małys. An attempt to create a budget in a state school of higher education. Operations Research and Decisions 2007: 17(3-4), 5-20.

Abstract
Celem artykułu jest określenie mechanizmu tworzenia budżetu kosztów w państwowej szkole wyższej. Zależy on głównie od kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami, dlatego ten rodzaj kosztów jest szczególnie ważny w całym procesie budżetowania. W artykule przedstawiono specyfikę naliczania wynagrodzeń zarówno dla kadry pracowników będących nauczycielami akademickimi, jak i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Określono też inne pozycje kosztów, które generują wynik finansowy uczelni. Przedstawiono propozycje wdrożenia algorytmów obliczeniowych w kształtowanie właściwej wielkości kosztów.

Keywords: państwowa szkoła wyższa, budżetowanie kosztów, koszty nauczania, koszty studiowania, efektywność szkoły wyższej

Received:     Accepted: