Issue: 2007/Vol.17/No.1, Pages 79-90

THE CONDITIONS OF DECISION MAKING IN TRANSACTIONS OF LINKED ENTERPRISES

Janusz Kroik, Zbigniew Malara

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: J. Kroik, Z. Malara. The conditions of decision making in transactions of linked enterprises. Operations Research and Decisions 2007: 17(1), 79-90.

Abstract
Na podstawie wyników badań przedstawiono problematykę cen transferowych. Źródłem wyników danych w badaniach były opinie kilkudziesięciu spółek w Polsce, należących do grup kapitałowych. Jako platformę oceny wyników przyjęto proces podejmowania decyzji w transakcjach między podmiotami powiązanymi w grupie kapitałowej. Zamieszczone w artykule konkluzje są wynikiem odniesień do wyników badań prowadzonych wcześniej przez inne ośrodki.

Keywords: podejmowanie decyzji, ceny transferowe

Received:     Accepted: