Issue: 2007/Vol.17/No.1, Pages 45-61

DEPENDENT BINOMIAL DISTRIBUTION AND ITS APPLICATION IN REINSURANCE AND CREDITS

Stanisław Heilpern

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: S. Heilpern. Dependent binomial distribution and its application in reinsurance and credits. Operations Research and Decisions 2007: 17(1), 45-61.

Abstract
Praca jest poświęcona zależnemu rozkładowi dwumianowemu. W odróżnieniu od klasycznego rozkładu dwumianowego odstąpiono od założenia o niezależności zmiennych losowych. Omówiono poszczególne przypadki uwzględniające różne struktury zależności oraz rozszerzenia modelu. Przedstawiono zastosowania w reasekuracji nadwyżki szkody oraz w zarządzaniu ryzykiem kredytowym.

Keywords: zależny rozkład dwumianowy, funkcja łącząca, reasekuracja, kredyt

Received:     Accepted: