Issue: 2007/Vol.17/No.3-4, Pages 21-34

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS – A METHOD FOR MEASURING THE RELATIVE TECHNICAL EFFICIENCY

Anna Domagała

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: A. Domagała. Data Envelopment Analysis – a method for measuring the relative technical efficiency. Operations Research and Decisions 2007: 17(3-4), 21-34.

Abstract
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące pojęcia względnej efektywności technicznej ze szczególnym naciskiem na metodę Data Envelopment Analysis (DEA). Omówiono ideę metody na prostym przykładzie. Następnie szczegółowo zanalizowano podstawowy model CCR oraz dokonano krótkiego przeglądu modyfikacji i rozszerzeń modelu podstawowego.

Keywords: Data Envelopment Analysis (DEA), efektywność techniczna, granica efektywności

Received:     Accepted: