2009/Vol. 19/No. 4

Jan W. Owsiński
Hanna Bury, Dariusz Wagner
Mariusz Kaleta, Eugeniusz Toczyłowski
Agnieszka Kowalska-Styczeń
Jacek W. Mercik
Piotr Nowak, Maciej Romaniuk
Jarosław Stańczak
František Turnovec
Izabela Żółtowska, Eugeniusz Toczyłowski

2009/Vol. 19/No. 3

Anna Ćwiąkała-Małys, Violetta Nowak
Barbara Gładysz
Henryk Gurgul, Łukasz Lach
Bogusław Guzik
Ireneusz Kaczmar
Robert Kapłon
Bogdan Rębiasz
Dariusz Skorupka

2009/Vol. 19/No. 2

David Ramsey
Gök Sırma Zeynep Alparslan, Rodica Branzei, Stef Tijs
Rodica Branzei, Marco Dall’Aglio
Massimiliano Ferrara
Lech Kruś
David Ramsey
Giovanni Rossi

2009/Vol. 19/No. 1

Anna Ćwiąkała-Małys
Aleksandra Grzech
Tomasz Wójtowicz, Henryk Gurgul
Bogusław Guzik
Stanisław Heilpern
Alina Kondratiuk-Janyska, Marek Kaluszka
Peter Maličký, Rudolf Zimka
Justyna Uziałko, Edward Radosiński