Issue: 2009/Vol.19/No.3, Pages 5-18

CLASSIFICATION OF DATA ENVELOPMENT ANALYSIS MODELS

Anna Ćwiąkała-Małys, Violetta Nowak

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: A. Ćwiąkała-Małys, V. Nowak. Classification of Data Envelopment Analysis models. Operations Research and Decisions 2009: 19(3), 5-18.

Abstract
W artykule podjęto próbę klasyfikacji modeli badania efektywności względnej podmiotów gospodarczych, posługując się kryterium orientacji i korzyści skali. Wyróżniono zorientowane i niezorientowane modele DEA, w których przyjmuje się założenie o stałych lub zmiennych korzyściach skali. Charakterystykę modeli zorientowanych na nakłady i wyniki, które zakładają stałe korzyści przedstawiono na przykładzie modelu CCR. Model BCC natomiast został wykorzystany jako podstawowy przykład modelu zorientowanego o zmiennych korzyściach skali. W obu przypadkach przedstawiono graficzną interpretację granicy efektywności, miary efektywności oraz pierwotną i dualną postać modelu. Charakterystyki modeli niezorientowanych dokonano na przykładzie modeli addytywnych. Zaproponowano również inne kryteria podziału modeli DEA.

Keywords: metoda badania efektywności DEA, efektywność względna, orientacja, korzyści skali

Received:     Accepted: