Issue: 2009/Vol.19/No.1, Pages 121-142

METHODS OF RESOURCE MANAGEMENT – THE CASE OF HEALTHCARE

Justyna Uziałko, Edward Radosiński

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: J. Uziałko, E. Radosiński. Methods of resource management – the case of healthcare. Operations Research and Decisions 2009: 19(1), 121-142.

Abstract
W artykule przedstawiono i zanalizowano problem zarządzania zasobami w służbie zdrowia. Omówiono podstawowe zagadnienia w procesie alokacji zasobów medycznych. Zaprezentowano przykłady zastosowania wybranych metod: programowania matematycznego (liniowego, całkowitoliczbowego, celowego, sieciowego), teorii kolejek, modelowania symulacyjnego, systemów hybrydowych oraz standardowych metod kosztowo-efektywnościowych do analizy zagadnień, związanych z podziałem zasobów w systemach opieki zdrowotnej. Przedyskutowano użyteczność tych metod do rozwiązywania szczegółowych problemów dotyczących zarządzania zasobami medycznymi.

Keywords: zasoby opieki zdrowotnej, zarządzanie zasobami służby zdrowia, programowanie liniowe, programowanie całkowitoliczbowe, programowanie celowe, programowanie sieciowe, teoria kolejek, modelowanie symulacyjne, systemy hybrydowe, metody kosztowo-efektywnościowe

Received:     Accepted: