Issue: 2009/Vol.19/No.1, Pages 55-75

BASIC ANALYTICAL CAPABILITIES OF THE CCR-DEA MODEL

Bogusław Guzik

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: B. Guzik. Basic analytical capabilities of the CCR-DEA model. Operations Research and Decisions 2009: 19(1), 55-75.

Abstract
W artykule omówiono możliwości analityczne podstawowego i klasycznego profilu metod DEA – model CCR. Scharakteryzowano m.in. tradycyjne i stosowane w Polsce sposoby ustalania technologii optymalnej i benchmarkingu dla obiektów nieefektywnych. Zaproponowano także, między innymi, „ekonomiczną” interpretację rozwiązania optymalnego zadania oraz sposób ustalania struktury technologii docelowej.

Keywords: CCR-DEA, interpretacja CCR, struktura technologii optymalnej

Received:     Accepted: