Issue: 2009/Vol.19/No.3, Pages 65-85

USE OF THE INPUT–OUTPUT MATRIX TO DETERMINE THE HIERARCHY OF INFORMATION ON THE INTERNET

Ireneusz Kaczmar

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: I. Kaczmar. Use of the input–output matrix to determine the hierarchy of information on the Internet. Operations Research and Decisions 2009: 19(3), 65-85.

Abstract
Autor rozpatruje graf Internetu jako globalną gospodarkę, w której jedynym wytwarzanym produktem jest informacja. Założono, że w przestrzeni sieci występuje hierarchia ważności informacji i poszczególnych słów kluczowych. Ważne słowa kluczowe tworzą duże grafy informacji, które przyciągają słabsze grafy, składające się z mniej znaczących danych. Grafy informacji są wzajemnie powiązane jak gałęzie produkcji w klasycznej gospodarce. W związku z tym, że w sieci informacji jest nieskończenie dużo, trudno ją mierzyć jakościowo lub badać, czy jest fałszywa, czy prawdziwa. Zaproponowano nietypowy, ilościowy pomiar informacji oraz analizę wag, jakie zachodzą między poszczególnymi słowami kluczowymi. Wykorzystano wyniki z wyszukiwarek internetowych. Do analizy ilości informacji oraz zależności, jakie zachodzą między poszczególnymi słowami kluczowymi użyto macierzy przepływów międzygałęziowych.

Keywords: graf Internetu, produkcja informacji, wektor, graf informacyjny, model przepływów międzygałęziowych, analiza słów kluczowych

Received:     Accepted: