Issue: 2009/Vol.19/No.3, Pages 47-63

IMPORTANT APPLICATIONS OF THE SUPER-EFFICIENCY CCR MODEL TO ECONOMIC ANALYSIS

Bogusław Guzik

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: B. Guzik. Important applications of the super-efficiency CCR model to economic analysis. Operations Research and Decisions 2009: 19(3), 47-63.

Abstract
Celem autora artykułu jest zaprezentowanie głównych możliwości analitycznych modelu superefficiency (nadefektywności) CCR, zaproponowanego przez Andersena i Petersena [1], Bankera i Gilforda [2] oraz Charnsa i innych [4]. Oprócz klasycznych analiz, spotykanych w literaturze przedmiotu, sformułowano też propozycję prostego testu jednorodności obiektów oraz metodykę określania konkurentów obiektów i ustalania struktury konkurencji technologicznej. Podstawą rozważań jest ukierunkowany na nakłady standardowy model nadefektywności CCR, w skrócie SE-CCR. Należy dodać, że wyniki dotyczące modelu SE-CCR przenoszą się praktycznie bez większych zmian na inne modele nadefektywności.

Keywords: DEA, nadefektywność, konkurencja technologiczna

Received:     Accepted: