2006/Vol. 16/No. 3-4

Helena Gaspars
Henryk Gurgul, Tomasz Wójtowicz
Bogusław Guzik
Bogusław Guzik
Mieczysław J. Król, Mirosław Liana
Karol Kukuła, Jacek Strojny
Bogdan Rębiasz
Dariusz Skorupka

2006/Vol. 16/No. 2

Henryk Gurgul, Paweł Majdosz
Bogusław Guzik
Marian Hopej, Janusz Martan
Michał Kowalski, Dorota Kuchta
Walter M. Rusin
Grażyna Trzpiot

2006/Vol. 16/No. 1

Helena Gaspars
Jana Hančlova, Eva Rublikova
Joseph Hanna
Robert Kapłon
Grzegorz Kończak, Janusz Wywiał
Dorota Kuchta, Radosław Ryńca
Jerzy Świątek, Tadeusz Galanc