Issue: 2005/Vol.15/No.3-4, Pages 129-145

PARAMETRIC PROBABILISTIC DOMINANCE – MULTICRITERIA MODEL

Michał Zawisza

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: M. Zawisza. Parametric probabilistic dominance – multicriteria model. Operations Research and Decisions 2005: 15(3-4), 129-145.

Abstract
Przedstawiono modyfikację definicji dominacji probabilistycznej. Wprowadzono maksymalny poziom prawdopodobieństwa, dla którego zachodzi relacja dominacji probabilistycznej między dwoma zmiennymi losowymi β max. Zdefiniowano parametryczną dominację stochastyczną PPD wykorzystując β max oraz nowy parametr β*, pozwalający na określenie siły dominacji. Następnie zaprezentowano wykorzystanie parametrycznej dominacji probabilistycznej PPD do rozwiązywania problemów wielokryterialnych.

Keywords: dominacja probabilistyczna, parametryczna dominacja stochastyczna, dominacja stochastyczna, analiza wielokryterialna

Received:     Accepted: