Issue: 2005/Vol.15/No.3-4, Pages 99-111

CO-INTEGRATING RELATIONSHIP BETWEEN TERMS OF TRADE, MONEY AND CURRENT ACCOUNT: THE ITALIAN EVIDENCE

Giovanna Tagliabue

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: G. Tagliabue. Co-integrating relationship between terms of trade, money and current account: the Italian evidence. Operations Research and Decisions 2005: 15(3-4), 99-111.

Abstract
The paper analyses long-run relationships between terms of trade, money and current account for Italy in the period from the first quarter of 1975 to the first quarter of 2001. #E_Abstract. #Keywords money, terms of trade, current account, multivariate cointegration #Received #Accepted #Online #RePEC https://ideas.repec.org/a/wut/journl/v3-4y2005p99-111.html #E #DOI #Pages 113-127 #Id 44 #Title Selection of computer system with the analysis of investment efficiency #Authors Adam Wasilewski &Adam.Wasilewski@pwr.wroc.pl & Eliza Wróbel &Eliza.Wrobel@ae.wroc.pl & #S_Abstract Przedstawiono podstawowe zasady wyboru systemu informatycznego zarządzania. Szczególny nacisk położono na kryterium efektywności inwestycyjnej. Zaproponowano sposób wyznaczania wskaźnika ROI z uwzględnieniem specyfiki inwestycji w system informatyczny, czyli korzyści biznesowych, technicznych oraz nakładów bezpośrednich i pośrednich.

Keywords: system informatyczny, inwestycje, efektywność

Received:     Accepted: