Issue: 2005/Vol.15/No.3-4, Pages 85-98

OPTIMAL RECRUITMENT SYSTEM OF CANDIDATES TO SCHOOLS

Zbigniew Świtalski

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: Z. Świtalski. Optimal recruitment system of candidates to schools. Operations Research and Decisions 2005: 15(3-4), 85-98.

Abstract
Przedstawiono uogólnienie algorytmu Gale’a–Shapleya, wyznaczającego optymalny sposób rekrutacji do szkół [4] na przypadek, gdy preferencje szkół są określone za pomocą tzw. funkcji odrzuceń. Sformułowano warunki (addytywności, niezależności i asymetrii), przy których uogólniony algorytm G–S prowadzi do rozwiązań stabilnych i optymalnych.

Keywords: system rekrutacji, dwustronne zagadnienie skojarzenia, algorytm Gale’a–Shapleya

Received:     Accepted: