Issue: 2005/Vol.15/No.3-4, Pages 63-83

METHODS OF FINDING THE EFFECTIVE PORTFOLIO FOR SEMI-VARIANCE

Anna Rutkowska-Ziarko

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: A. Rutkowska-Ziarko. Methods of finding the effective portfolio for semi-variance. Operations Research and Decisions 2005: 15(3-4), 63-83.

Abstract
W klasycznym modelu Markowitza ryzyko jest mierzone wariancją stóp zwrotu. Pewną wadą wariancji jako miary ryzyka jest jednakowe traktowanie odchyleń ujemnych i dodatnich od oczekiwanej stopy zwrotu. Markowitz do mierzenia tylko odchyleń ujemnych zdefiniował semiwariancję. Jednak znalezienie portfela o minimalnej semiwariancji jest znacznie trudniejsze niż znalezienie portfela o minimalnej wariancji. Nową metodę znajdowania portfela o minimalnej semiwariancji zaproponowano w niniejszej pracy.

Keywords: ryzyko, semiwariancja, wybór portfela, portfel efektywny

Received:     Accepted: