Issue: 2005/Vol.15/No.3-4, Pages 43-62

SIMULATION METHODS FOR PRODUCTION PROGRAMMING

Edward Radosiński, Jacek Zabawa

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: E. Radosiński, J. Zabawa. Simulation methods for production programming. Operations Research and Decisions 2005: 15(3-4), 43-62.

Abstract
Na podstawie badań eksperymentalnych pokazano możliwości symulacji komputerowej jako metody analizy problemów związanych z programowaniem produkcji. Wyniki eksperymentów zaprezentowano w postaci wielowymiarowych wykresów i tabelarycznych zestawień funkcji celu (wyniku finansowego) w zależności od czasu, wysokości zleceń produkcyjnych, zamówień surowców, ceny wyrobów. Wykazano, że racjonalnie przygotowane eksperymenty symulacyjne umożliwiają wyznaczenie zestawów zmiennych decyzyjnych, prowadzących do osiągnięcia zadowalających wartości funkcji celu.

Keywords: programowanie produkcji, badania operacyjne, symulacja, system wspomagania decyzji, planowanie eksperymentu, analiza progu rentowności

Received:     Accepted: