Issue: 2005/Vol.15/No.3-4, Pages 7-22

SOLVING VEHICLE ROUTING PROBLEMS WITH EVOLUTIONARY ALGORITHMS

Radosław Jadczak

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: R. Jadczak. Solving Vehicle Routing Problems with evolutionary algorithms. Operations Research and Decisions 2005: 15(3-4), 7-22.

Abstract
W artykule poruszono zagadnienie układania tras pojazdów, znane także w literaturze jako problem wielu komiwojażerów. Zagadnienie to, należące do problemów NP-zupełnych, można łatwo sformułować, jednak znalezienie jego rozwiązania optymalnego jest bardzo trudne. Zaprezentowano możliwość wykorzystania algorytmów ewolucyjnych, które – w przeciwieństwie do klasycznych metod z dużą efektywnością – przeszukują przestrzeń rozwiązań rozpatrywanego zagadnienia.

Keywords: problem układania tras pojazdów, algorytmy ewolucyjne

Received:     Accepted: