Issue: 2005/Vol.15/No.2, Pages 83-90

THE MULTIVARIATE MODELS OF THE RESERVES CONTROL AND THEIR APPLICATIONS

Aleksander Wojna, Aneta Kłodzińska

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: A. Wojna, A. Kłodzińska. The multivariate models of the reserves control and their applications. Operations Research and Decisions 2005: 15(2), 83-90.

Abstract
W artykule przeprowadzono matematyczną formalizację wielowymiarowych modeli sterowania zapasami z wykorzystaniem procesów sum zmiennych losowych określonych na łańcuchu Markowa. Na podstawie tej formalizacji określono funkcję ryzyka funkcjonowania wielowymiarowych modeli sterowania zapasami. Rozpatrzono również zagadnienie analizy niezawodności funkcjonowania oraz ustalenia optymalnej struktury specjalnego systemu obsługi Markowa za pomocą określenia jego funkcji ryzyka.

Keywords: sterowania zapasami, model wielowymiarowy, funkcja ryzyka, łańcuch Markowa, system obsługi

Received:     Accepted: