Issue: 2005/Vol.15/No.2, Pages 59-81

MULTIVARIATE ANALYSIS OF BANKRUPTCY ON THE EXAMPLE OF BUILDING INDUSTRY

Dariusz Wędzki

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: D. Wędzki. Multivariate analysis of bankruptcy on the example of building industry. Operations Research and Decisions 2005: 15(2), 59-81.

Abstract
W artykule zbadano wpływ różnych czynników na zdolność prognostyczną logitowego modelu bankructwa na przykładzie branży budowlanej.

Keywords: prognozowanie upadłości, aplikacja modeli logitowych, wskaźniki finansowe

Received:     Accepted: