Issue: 2005/Vol.15/No.2, Pages 37-41

CALCULATION OF DECISION MAKING PROBABILITY USING PROBIT AND LOGIT MODELS

Barbara Butryn, Marek Fura

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: B. Butryn, M. Fura. Calculation of decision making probability using probit and logit models. Operations Research and Decisions 2005: 15(2), 37-41.

Abstract
Celem artykułu jest prezentacja modeli zmiennych dychotomicznych: logitowego i probitowego oraz zwrócenie uwagi na ich szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach nauk. W artykule wykorzystano model regresji probitowej do wyznaczenia prawdopodobieństwa przyjęcia kandydata na Wydział Ekonomii, specjalność Handel i spółdzielczość, Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Keywords: model logitowy, model probitowy, metoda największej wiarygodności

Received:     Accepted: