Issue: 2005/Vol.15/No.2, Pages 5-36

MULTIPLE CRITERIA DECISION SUPPORT IN ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT CHOSEN PROBLEMS SOLVING

Wiktor Adamus, Anna Gręda

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: W. Adamus, A. Gręda. Multiple criteria decision support in organizational and management chosen problems solving. Operations Research and Decisions 2005: 15(2), 5-36.

Abstract
Zaprezentowano wprowadzenie do wielokryterialnego podejmowania decyzji z użyciem dwóch decyzyjnych narzędzi: Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) oraz jego udoskonalonej formy – Analitycznego Procesu Sieciowego (ANP). Przedstawiono teoretyczny aspekt obu metod oraz przykłady ich praktycznego wykorzystania do rozwiązania niektórych z otaczających nas problemów. Metoda ANP została zaprezentowana po raz pierwszy w Polsce i wykorzystana w rozwiązywaniu praktycznego problemu poprawy jakości produktów żywnościowych.

Keywords: wielokryterialne metody podejmowania decyzji, Analityczny Proces Hierarchiczny, Analityczny Proces Sieciowy

Received:     Accepted: