Issue: 2005/Vol.15/No.1, Pages 71-83

BINOMIAL MODEL OF REAL OPTION VALUATION

Zofia Wilimowska, Małgorzata Łukaniuk

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: Z. Wilimowska, M. Łukaniuk. Binomial model of real option valuation. Operations Research and Decisions 2005: 15(1), 71-83.

Abstract
Zastosowanie drzew dwumianowych do wyceny opcji rzeczowych umożliwia śledzenie zmian wartości aktywów w odpowiednich okresach czasu i podejmowanie decyzji stosownie do wyników obserwacji. W artykule przedstawiono model dwumianowy w wycenie opcji rzeczowych oraz jego zastosowanie do wyceny opcji rzeczowych na przykładzie opcji odroczenia i opcji zaniechania dla hipotetycznej kopalni. Kopalnia może odraczać rozpoczęcie wydobycia surowca w ciągu trzech najbliższych lat. Źródłem niepewności w analizowanym przykładzie jest cena surowca, a przez to przyszłe przepływy pieniężne.

Keywords: opcje rzeczowe, model dwumianowy, wartość spółki

Received:     Accepted: