Issue: 2005/Vol.15/No.1, Pages 53-70

THE MODEL FOR SUPPORTING MEDIATOR IN BILATERAL NEGOTIATIONS. PART II

Tomasz Wachowicz

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: T. Wachowicz. The model for supporting mediator in bilateral negotiations. Part II. Operations Research and Decisions 2005: 15(1), 53-70.

Abstract
Przedstawiono model wspomagania mediatora wraz z dwumodułową strukturą, wynikającą z przyjętych założeń dotyczących behawioralnych determinantów wyniku negocjacji. Omówione zostały procedury formalne, zaimplementowane w drugim module funkcjonalnym odpowiadającym za wyznaczanie optymalnych strategii negocjowania. Przedstawiono również przykład numeryczny, ilustrujący funkcjonowanie tego modułu.

Keywords: negocjacje dwustronne, wspomaganie mediatora, wybór strategii negocjowania, teoria gier, wieloatrybutowa dominacja stochastyczna

Received:     Accepted: