Issue: 2005/Vol.15/No.1, Pages 43-52

MODELING INFORMATION TECHNOLOGY EFFECTIVENESS

Aleksander Lotko

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: A. Lotko. Modeling information technology effectiveness. Operations Research and Decisions 2005: 15(1), 43-52.

Abstract
W artykule przedstawiono zręby metodologii modelowania efektywności projektów informatycznych wspomagających zarządzanie. Zaprezentowano klasyfikację nurtów oceny przedsięwzięć informatycznych. Przedstawiono podział kosztów generowanych i korzyści, jakie dają te przedsięwzięcia. Wymieniono przesłanki, zasady i wskazówki tworzenia i implementacji modeli efektywności informatyzacji.

Keywords: modelowanie efektywności, systemy informatyczne

Received:     Accepted: