Issue: 2005/Vol.15/No.1, Pages 5-24

CONDITIONAL FORECASTING OF THE TRADE AREA DIMENSION

Edward Bieleninik, Jan Mikuś

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: E. Bieleninik, J. Mikuś. Conditional forecasting of the trade area dimension. Operations Research and Decisions 2005: 15(1), 5-24.

Abstract
W artykule przedstawiono pewne zastosowania modeli Huffa i Laksmanana–Hansena do badania zasięgu przestrzennego rynku. Wyznaczono mapy warstwicowe i powierzchniowe zasięgu centrów handlowych dla wybranego przykładu oraz macierze przepływów finansowych. Zdefiniowano i zilustrowano na przykładach prognozę warunkową zasięgu centrów handlowych.

Keywords: geografia handlu, zasięg przestrzenny rynku, lokalizacja centrów handlowych, prognozowanie

Received:     Accepted: