Issue: 2004/Vol.14/No.1, Pages 67-77

FORECASTING OF THE PORTFOLIO PROFIL RATE

Jan Mikuś

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: J. Mikuś. Forecasting of the portfolio profil rate. Operations Research and Decisions 2004: 14(1), 67-77.

Abstract
Określono stopę zysku portfela akcji zarówno w okresie retrospektywnym, jak i prognozowanym. Wykorzystując aproksymację interpolacyjną, wyznaczono średni błąd prognozy ex ante stopy zysku portfela akcji.

Keywords: prognozowanie, operator predykcji, portfel

Received:     Accepted: