Issue: 2004/Vol.14/No.1, Pages 53-66

FORECASTING THE EURO/DOLLAR CHANGES USING PREDICTED VALUES OF STOCK INDEX: SELECTED ECONOMETRIC MODELS AND MULTILAYER PERCEPTRON

Aleksandra Matuszewska, Dorota Witkowska

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: A. Matuszewska, D. Witkowska. Forecasting the euro/dollar changes using predicted values of stock index: selected econometric models and multilayer perceptron. Operations Research and Decisions 2004: 14(1), 53-66.

Abstract
Przedstawiono wyniki badań dotyczące prognozowania kursu euro/dolar. Proces prognozowania następuje w dwóch etapach. W pierwszym prognozowane są wartości stóp zwrotu indeksy Dow Jones STOXX50. W drugim etapie dokonuje się predykcji kursu euro/dolar, korzystając z wartości uzyskanych w pierwszym etapie

Keywords: kurs, prognozowanie, indeks Dow Jones'a

Received:     Accepted: