Issue: 2004/Vol.14/No.1, Pages 21-35

A STRATEGY FOR THE CHOICE OF MODAL RESPONSE IN AN INTERACTIVE DECISION SUPPORT SYSTEM

Radosław. P. Katarzyniak, Agnieszka Pieczyńska-Kuchtiak

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: R. P. Katarzyniak, A. Pieczyńska-Kuchtiak. A strategy for the choice of modal response in an interactive decision support system. Operations Research and Decisions 2004: 14(1), 21-35.

Abstract
Przedstawiono strategię udzielania odpowiedzi modalnych przez interaktywny system wspomagania decyzji. Rozpatrzono sytuację niekompletności wiedzy systemu na temat stanu świata (obiektu sterowania), wymuszającą konieczność generowania odpowiedzi zbudowanych z modalnych operatorów przekonań i możliwości. Przyjęto, że system dysponuje językiem złożonym z modalnych rozszerzeń wybranych formuł rachunku zdań.

Keywords: system wspomagania decyzji, interakcja człowiek–komputer, komunikacja semantyczna

Received:     Accepted: