Issue: 2004/Vol.14/No.1, Pages 5-19

DETERMINANTS OF LABOUR DEMAND ON THE BASIS OF ENTERPRISES’ OPINIONS IN BUSINESS SURVEY DATA

Aleksandra Gaweł

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: A. Gaweł. Determinants of labour demand on the basis of enterprises’ opinions in business survey data. Operations Research and Decisions 2004: 14(1), 5-19.

Abstract
Prezentowany artykuł ma charakter empiryczny. Przedstawiono w nim analizę czynników kształtujących popyt na pracę na podstawie wyników opinii przedsiębiorstw zawartych we wskaźnikach jakościowych. Stwierdzono, że poziom bieżącej produkcji sprzedanej i zapasy wyrobów gotowych mają zasadniczy wpływ na planowane zatrudnienie pracowników. Jednocześnie analiza w przekroju branżowym pozwoliła zaobserwować dużą różnorodność czynników kształtujących popyt na pracę. Można zatem przypuszczać, że teorie ekonomiczne tłumaczą popyt na pracę na poziomie zagregowanym, natomiast w konkretnych działach mogą występować różnice czynników decydujących o zatrudnieniu, wynikające ze struktury wewnątrz danego rynku.

Keywords: popyt na pracę, metoda testu koniunkturalnego

Received:     Accepted: