Issue: 2004/Vol.14/No.3-4, Pages 99-115

A MODEL FOR SUPPORTING MEDIATOR IN BILATERAL NEGOTIATIONS. PART I

Tomasz Wachowicz

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: T. Wachowicz. A model for supporting mediator in bilateral negotiations. Part I. Operations Research and Decisions 2004: 14(3-4), 99-115.

Abstract
W pracy przedstawiono model wspomagania mediatora, w którym uwzględniono podstawowe czynniki behawioralne wpływające na przebieg i wynik negocjacji. Zaprezentowano dwumodułową strukturę modelu. Omówiono procedury formalne, zaimplementowane w pierwszym module funkcjonalnym odpowiadającym za identyfikacje profilów psychologicznych negocjatorów oraz przedstawiono przykład numeryczny ilustrujący funkcjonowanie modułu.

Keywords: negocjacje dwustronne, wspomaganie mediatora, profile psychologiczne, metody klasyfikacji i grupowania

Received:     Accepted: