Issue: 2004/Vol.14/No.3-4, Pages 33-51

IMPLEMENTATION OF ACTIVITY BASED COSTING METHOD IN COMMERCIAL COMPANY – CASE STUDY

Dorota Kuchta, Michał Kowalski

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: D. Kuchta, M. Kowalski. Implementation of Activity Based Costing method in commercial company – case study. Operations Research and Decisions 2004: 14(3-4), 33-51.

Abstract
Artykuł dotyczy implementacji metody Activity Based Costing (rachunek kosztów działań). Zaprezentowano w nim doświadczenia z projektu wdrożeniowego, zrealizowanego w latach 2002–2003 w polskim oddziale międzynarodowego holdingu branży elektrotechnicznej. Opisano sposób postępowania od momentu podjęcia decyzji o realizacji wdrożenia poprzez wyodrębnienie zasobów, identyfikację procesów i działań, do wyznaczenia kosztów poszczególnych aktywności i zdefiniowanych obiektów kosztowych.

Keywords: rachunek kosztów działań, kalkulacja kosztów

Received:     Accepted: