Issue: 2004/Vol.14/No.2, Pages 21-36

EVALUATION OF THE QUALITY OF LOGISTIC PROCESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE WITH MODIFIED METHOD OF GENERALIZED PARAMETER. PART II

Anna Dobrowolska, Jan Mikuś

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: A. Dobrowolska, J. Mikuś. Evaluation of the quality of logistic process of industrial enterprise with modified method of generalized parameter. Part II. Operations Research and Decisions 2004: 14(2), 21-36.

Abstract
Przedstawiono próbę zastosowania zmodyfikowanej metody uogólnionego parametru do oceny jakości procesu logistycznego przedsiębiorstwa przemysłowego, zlokalizowanego na Dolnym Śląsku, na podstawie przyjętych kryteriów i mierników jakościowej oceny.

Keywords: metoda, proces logistyczny, jakość, zarządzanie

Received:     Accepted: