Issue: 2004/Vol.14/No.2, Pages 5-20

EVALUATION OF THE QUALITY OF LOGISTIC PROCESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE WITH MODIFIED METHOD OF GENERALIZED PARAMETER. PART I

Anna Dobrowolska, Jan Mikuś

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: A. Dobrowolska, J. Mikuś. Evaluation of the quality of logistic process of industrial enterprise with modified method of generalized parameter. Part I. Operations Research and Decisions 2004: 14(2), 5-20.

Abstract
Przedstawiono propozycję zastosowania zmodyfikowanej metody uogólnionego parametru do oceny procesu logistycznego przedsiębiorstwa przemysłowego na podstawie przyjętych kryteriów i mierników jakościowych oceny. Wskazano możliwe aspekty zastosowania metody w przedsiębiorstwach oraz wymieniono jej główne zalety i wady.

Keywords: metoda, proces logistyczny, jakość, zarządzanie

Received:     Accepted: