Issue: 2004/Vol.14/No.1, Pages 79-91

REMARKS ON BOSTON CONSULTING GROUP METHOD (BCG)

Jan Mikuś, Edward Bieleninik

Full paper (PDF)    RePEC

Cite as: J. Mikuś, E. Bieleninik. Remarks on Boston Consulting Group Method (BCG). Operations Research and Decisions 2004: 14(1), 79-91.

Abstract
W artykule zaproponowano sposób wyznaczania estymatorów współrzędnych środków kół i ich promieni w metodzie BCG, uwzględniający błędy pomiarowe na osi względnego udziału badanej jednostki strategicznej w rynku oraz na osi tempa wzrostu rynku. W sposobie tym wykorzystano przypadek ogólny KMNK z uwzględnieniem metody mnożników Lagrange’a przy nieliniowych równaniach więzów. Zamieszczono przykład ilustrujący zaproponowane podejście

Keywords: metoda BCG, estymator, plan sytuacyjny, prognozowanie

Received:     Accepted: